• Sự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

  Sự tác động của nhóm lợi ích đến thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế

  Bài viết phân tích sự chi phối của nhóm lợi ích đến việc thực hiện công bằng xã hội (CBXH) đối với các thành phần kinh tế (TPKT) tại Việt Nam hiện nay. Sự chi phối của nhóm lợi ích đến thực hiện CBXH đối với các TPKT biểu hiện trong các lĩnh vực như đất đai, tài chính, tiền tệ, đầu tư... Từ những phân tích về sự chi phối của nhóm lợi...

   7 p husc 24/03/2016 64 1

 • Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc

  Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc

  Bài viết "Làm kinh doanh không dễ: Những thay đổi thất thường của buôn bán ở vùng biên giới theo cách nhìn của người bán buôn Trung Quốc" nghiên cứu cơ chế của biên bán qua biên giới Việt - Trung trong đó chú trọng vào kinh nghiệm hợp tác của thương gia Trung Quốc với đối tác Việt Nam ở Móng Cái,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu...

   10 p husc 24/03/2016 62 1

 • Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam: Tổ chức hoạt động của Khâm Thiên giám triều Nguyễn

  Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam: Tổ chức hoạt động của Khâm Thiên giám triều Nguyễn

  Giới thiệu chính quyền trung ương triều Nguyễn từ khi thành lập và những phác thảo cơ bản về lịch sử của ngành Thiên văn, lịch học. Trình bày cơ cấu tổ chức, việc thành lập, bố trí quan lại và các chế độ thưởng - phạt của triều Nguyễn đối với cơ quan chuyên môn Khâm Thiên giám. Nghiên cứu hoạt động của Khâm...

   3 p husc 15/01/2015 53 1

 • Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Nghiên cứu vấn đề kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, ngoại giao), xã hội (tổ chức chính quyền, đời sống dân cư, giáo dục - thi cử, văn hóa - tín ngưỡng) ở vùng Thuận Quảng (từ Quảng Bình cho đến Phú Yên) từ năm 1558 đến 1635 - bắt đầu từ thời chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Nguyên....

   3 p husc 14/01/2015 43 2

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam:Các chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1969 - 1975

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam:Các chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1969 - 1975

  Nghiên cứu những chiến dịch quân sự của Sư đoàn 316 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tập trung trong 6 năm cuối (1969 - 1975). Phân tích những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động tác chiến của Sư đoàn.

   7 p husc 15/01/2015 26 2

 • 2008LENHUNGUYET1

  2008LENHUNGUYET1

  Đề tài giúp cho sinh viên chuyên và không chuyên ngữ nhìn nhận một cách toàn diện về từ " LOVE" để từ đó có cách sử dụng đúng đắn hơn; những kết quả nghiên cứu về ngữ nghĩa và cách chuyển dịch từ " LOVE" sẽ giúp cho các nhà dịch thuật nói chung và sinh viên ngành biên phiên dịch tiếng anh có thể lựa chọn từ ngữ một cách chính xác khi dịch....

   3 p husc 01/04/2015 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số