• Bài giảng Lịch sử truyền hình

  Bài giảng Lịch sử truyền hình

  Lịch sử truyền hình cung cấp kiến thức về các chặng đường phát triển hình trên thế giới. Truyền hình thực sự ra đời vào thế kỷ 20 nhưng trước đó, đã có nhiều phát minh và công trình làm tiền đề cho sự tra đời này. Đó là những tìm tòi để chuyển đổi ánh sáng thành dòng điện biến thiên.

   59 p husc 10/06/2015 92 1

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 4: Lọc FIR và tích chập (Bài tập)

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu (Digital signal processing) - Chương 4: Lọc FIR và tích chập (Bài tập)

  Chương này cung cấp 4 bài tập và bài giải chi tiết liên quan đến các kiến thức đã học từ bài giảng chương 4: Lọc FIR và tích chập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p husc 19/08/2016 91 1

 • Đề tài " Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty "

  Đề tài " Phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty "

  Tài liệu tham khảo báo cáo về phân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công ty của sinh viên khoa công nghệ thông tin. Các tác nhân của hệ thống: hệ thống phần mềm này được dùng cho 4 đối tượng chính như người quản lý kho, người quản lý bán hàng, người quản lý quỹ và người quản lý công nợ.

   33 p husc 01/10/2013 90 2

 • Bài giảng Động vật học - Chương 9: Ngành dây sống – Chordata

  Bài giảng Động vật học - Chương 9: Ngành dây sống – Chordata

  Bài giảng Động vật học - Chương 9 cung cấp kiến thức cơ bản về ngành dây sống – Chordata. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái quát chung về ngành đây sống, phân ngành sống đầu - Cephalochordata, phân ngành sống đuôi - Urochordata, phân ngành có xương sống – Vertebrata, các lớp động vật có xương sống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p husc 30/11/2017 90 1

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về ứng dụng truyền dữ liệu; mô hình hệ thống truyền dữ liệu; mạng truyền số liệu; kiến trúc truyền số liệu dùng máy tính. Mời các bạn tham khảo.

   44 p husc 20/01/2017 89 1

 • Bài giảng Quy trình sản xuất tác phẩm chương trình truyền hình

  Bài giảng Quy trình sản xuất tác phẩm chương trình truyền hình

  Quy trình sản xuất các chương trình truyền hình thường trải qua 7 bước. Xác định đề tài, chủ đề, nghiên cứu thực tế, viết kịch bản, ghi hình, dựng hình, viết lời bình, lồng tiếng.

   50 p husc 10/06/2015 88 2

 • Bài giảng lý thuyết môn Ký sinh trùng y học: Phần 1 - ThS. Hứa Văn Phúc (ĐH Y dược Thái Nguyên)

  Bài giảng lý thuyết môn Ký sinh trùng y học: Phần 1 - ThS. Hứa Văn Phúc (ĐH Y dược Thái Nguyên)

  Bài giảng lý thuyết môn Ký sinh trùng y học - Phần 1: Đại cương về ký sinh trùng có mục tiêu giúp các bạn sinh viên trình bày được các khái niệm cơ bản về ký sinh trùng, vật chủ và hiện tượng ký sinh, mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình thái, sinh thái và phân loại ký sinh trùng, nêu được các đặc điểm dịch tễ bệnh ký sinh trùng ở...

   52 p husc 10/06/2015 87 1

 • Bài giảng Động vật học - Chương 1: Động vật nguyên sinh

  Bài giảng Động vật học - Chương 1: Động vật nguyên sinh

  Bài giảng Động vật học - Chương 1 trình bày kiến thức cơ bản về động vật nguyên sinh. Những nội dung chính gồm có: Đặc điểm cấu tạo chung, Hoạt động sống của động vật nguyên sinh, hệ thống động vật nguyên sinh, chu kỳ sinh sản phát triển của một số đại diện, quan hệ phát sinh của động vật nguyên sinh. Mời tham khảo.

   33 p husc 30/11/2017 86 1

 • Truyền thông số Digital Communication-Week 6

  Truyền thông số Digital Communication-Week 6

  Mã hóa kênh là biến đổi tính hiệu để cải thiện hiệu quả của hệ thống, tăng khả năng chống lại nhiễu, suy giảm, interference... Có 2 loại: Waveform coding: mã hóa tín hiệu để giảm error khi tách sóng: đối xứng, trực giao, song trực giao; structured sequences: thêm các bit để giúp phát hiện và sửa lỗi

   59 p husc 01/10/2013 86 3

 • Lecture Molecular biology (Fifth Edition): Chapter 4 - Robert F. Weaver

  Lecture Molecular biology (Fifth Edition): Chapter 4 - Robert F. Weaver

  Chapter 4 review the fundamentals of gene structure and function, we are ready to start a more detailed study of molecular biology. The main focus of chapter will be the experiments that molecular biologists have performed to elucidate the structure and function of genes.

   67 p husc 27/04/2016 86 1

 • Bài giảng Truyền thông và truyền thông đại chúng

  Bài giảng Truyền thông và truyền thông đại chúng

  Bài giảng Truyền thông và truyền thông đại chúng cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: Truyền thông là sự sống, những hình thức truyền thông của loài người, truyền thông trong đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.

   46 p husc 28/01/2016 85 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Dân Lập Văn Lang

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 7 - ĐH Dân Lập Văn Lang

  Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh chương 7: Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng hồ chí minh trong công cuộc đổi mới trình bày về bối cảnh thế giới và trong nước, quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, phương...

   14 p husc 21/03/2015 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số