• Ebook Cẩm nang Quản lý hiệu quả - Quản lý dự án

  Ebook Cẩm nang Quản lý hiệu quả - Quản lý dự án

  Ebook Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý dự án được biên soạn phù hợp với mọi cấp quản lý, cung cấp cho bạn tất cả nhưng điều cần biết để quản lý thành công bất kỳ dự án nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi khía cạnh trong hoạt động quản lý dự án chuyên nghiệp, từ việc khởi động dự án suôn sẻ đến việc tạo động lực thúc đẩy mọi...

   72 p husc 08/05/2015 393 2

 • Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nghiên cứu thành phần hoạt chất Triterpenoid trong nấm Linh Chi đỏ (Ganoderma lucidum)

  Nội dung chính gồm 3 chương: 1. Tổng quan: về nấm Linh chi, về triterpenoid của nấm Linh chi; 2. Nội dung, phương pháp nghiên cứu; 3. Kết quả: xác định tên loài và độ ẩm của mẫu nguyên liệu; định tính TP trong mẫu; lựa chọn phương pháp và điều kiện cjieets xuất TP; xác định hàm lượng TP bằng phương pháp khối lượng; xây dựng qui trình định lượng...

   4 p husc 29/10/2015 392 4

 • Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

  Khái quát về Đà Nẵng trước thời Pháp thuộc; Tìm hiểu vấn đề thực dân Pháp tổ chức bộ máy chính quyền, quy hoạch và kiến trúc đô thị, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và nghiên cứu phong trào đấu tranh cách mạng ở Đà Nẵng từ năm 1888 đến 1945.

   6 p husc 10/02/2015 388 5

 • So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa các từ chỉ vị trí trong không gian của tiếng Trung và tiếng Việt

  So sánh đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa các từ chỉ vị trí trong không gian của tiếng Trung và tiếng Việt

  Cơ sở lý luận, đặc điểm ngữ nghĩa một số từ chỉ vị trí trong không gian của tiếng Trung và tiếng Việt, so sánh đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa một số từ chỉ vị trí trong không gian của tiếng Trung và tiếng Việt. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   12 p husc 02/04/2015 387 1

 • Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Phép tính vi phân trong không gian Banach

  Đề tài nghiên cứu những tính chất đóng vai trò nền tảng và là bước chuyển biễn từ phép tính vi phân trong không gian hữu hạn chiều lên phép tính vi phân trong không gian Banach. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   4 p husc 29/10/2015 382 1

 • Học thuyết nhân chính của Mạnh Tử và sự ảnh hưởng đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV

  Học thuyết nhân chính của Mạnh Tử và sự ảnh hưởng đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XV

  Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của triết học Mạnh tử, những tư tưởng triết học của Mạnh Tử. Đi sau nghiên cứu Học thuyết Nhân Chính của Mạnh Tư và ảnh hưởng của học thuyết "Nhân Chính" đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam Thế kỷ XV. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   2 p husc 17/04/2015 377 1

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái kiến vàng (Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775) để phòng chống các loài sâu hại trên cây Bưởi Thanh trà ở vùng Huế

  Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái kiến vàng (Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775) để phòng chống các loài sâu hại trên cây Bưởi Thanh trà ở vùng Huế

  Tìm hiểu đặc điểm hình thái học các giai đoạn phát triển, đặc điểm sinh thái loài kiến vàng Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775 . Nghiên cứu các đặc điểm sinh học các pha phát triển, đặc điểm sinh thái và nuôi sinh học kiến vàng. Thử nghiệm nuôi kiến vàng trong vườn bưởi Thanh trà và đánh giá hiệu quả phòng trừ các loài sâu hại - bảo vệ Bưởi...

   6 p husc 04/05/2015 377 1

 • Ebook Bài tập lý thuyết mạch - PGS.TS Đỗ Huy GIác (Chủ biên)

  Ebook Bài tập lý thuyết mạch - PGS.TS Đỗ Huy GIác (Chủ biên)

  Ebook Bài tập lý thuyết mạch có nội dung hướng dẫn thực hành phân tích mạch điện theo các mô hình và phương pháp khác nhau. Đây là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các ngành điện - điện tử và các ngành nghiên cứu về mạch điện, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo và hướng dẫn ôn tập cho các sinh viên chuẩn bị ôn thi đầu vào cao học,...

   198 p husc 11/05/2015 375 4

 • hiểu về giao thức định tuyến phân cấp LEACH và một số mở rộng trên mạng cảm biến không dây

  hiểu về giao thức định tuyến phân cấp LEACH và một số mở rộng trên mạng cảm biến không dây

  Tổng quan về mạng cảm biến không dây (WSN) về mô hình mạng cấu trúc, nguyên lý hoạt động. Hoạt động của giao thức định tuyến LEACH và một số giao thức mở rộng. Mô phỏng và đánh giá hiệu năng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   5 p husc 04/04/2015 374 2

 • Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Đánh giá sự thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Huế

  Tìm hiểu luật pháp và chính sách bảo vệ môi trường làng nghề, đánh giá sự thực thi luật và các chính sách bảo vệ môi trường tại một số làng nghề truyền thống ở Thành phố Huế. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Huế. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   10 p husc 16/12/2015 372 1

 • Giáo trình Mật mã học - PGS.TS. Nguyễn Bình (chủ biên)

  Giáo trình Mật mã học - PGS.TS. Nguyễn Bình (chủ biên)

  Giáo trình Mật mã học giới thiệu tới các bạn những kiến thức Toán học cơ bản như: lý thuyết số, các cấu trúc đại số, một số thuật toán mật mã cổ điển và hiện đại, các thủ tục và chuẩn ứng dụng trong thực tế. Với nhiều ví dụ cụ thể giáo trình giúp cho các bạn nâng cao kiến thức về mật mã học.

   325 p husc 13/04/2015 370 1

 • Phạm trù nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay.

  Phạm trù nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" với việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Vinh hiện nay.

  Làm rõ nội dung cơ bản của nhân, lễ, chính danh trong tác phẩm "luận ngữ" để phân tích thực trạng đời sống đạo đức của sinh viên Đại học Vinh hiện nay. Đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm kế thừa những giá trị tư tưởng của nho giáo. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 12/04/2016 369 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số