• Phạm trù lẽ sống trong triết học Mác-LêNin, với việc định hướng lẽ sống ở Việt Nam hiện nay

  Phạm trù lẽ sống trong triết học Mác-LêNin, với việc định hướng lẽ sống ở Việt Nam hiện nay

  Nghiên cứu quan điểm của triết học Mác - Lênin về phạm trù lẽ sống. Trình bày nội dung cơ bản của phạm trù lẽ sống trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Xác lập giá trị về lẽ sống và định hướng cho sự phát triển con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ghi chú: Tài liệu toàn...

   9 p husc 16/04/2015 375 2

 • Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Đối chiếu thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt.

  Khảo sát, thống kê, nghiên cứu, so sánh và đối chiếu 200 thành ngữ trong tiếng Lào và tiếng Việt từ các từ điển thành ngữ và các công trình thành ngữ tiếng Lào và tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ trong tiếng Lào và thành ngữ tiếng Việt. Từ đó chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt trên bình diện ngôn ngữ như...

   11 p husc 01/06/2017 375 1

 • Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2 - Bùi Tấn Anh

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2 - Bùi Tấn Anh

  Giáo trình Thống kê sinh học: Phần 2 gồm chương 4 đến hết chương 6. Nội dung của 3 chương trình bày về kiểm định giả thuyết, bố trí thí nghiệm và phân tích phương sai, phân loại hồi quy và tương quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   104 p husc 24/07/2015 374 4

 • Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức và ý nghĩa địa động lực

  Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức và ý nghĩa địa động lực

  Nghiên cứu vị trí địa lý, địa tầng, Magma, kiến tạo của hệ tầng Khâm Đức thuộc địa khối Kon Tum và đi sâu nghiên cứu Thạch luận các đá biến chất hệ tầng Khâm Đức. Xác định các tổ hợp cộng sinh khóang vật đặc trưng cho các đá biến chất nhằm xây dựng mô hình địa động lực kiến tạo khu vực này. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   14 p husc 04/06/2015 372 3

 • Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế

  Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Thừa Thiên Huế

  Nghiên cứu về triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ ở Thừa Thiên Huế, trên cơ sở đó góp phần làm rõ những vấn đề và giá trị nhân sinh được thể hiện trong ca dao, tục ngữ tỉnh Thừa Thiên Huế. Biện chứng giữa đào tạo và sử dụng đội ngũ tri thức ở Quảng Trị hiện nay Nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc, phương pháp luận của phép...

   8 p husc 04/05/2015 371 1

 • Quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nghiên cứu, làm rõ quan điểm toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa của quan điểm này đối với quá trình nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người trên cơ sở lý luận về quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - Lênin. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

   9 p husc 04/05/2015 370 2

 • Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

  Tìm hiểu tổng quan về nuôi cấy mô và tế bào thực vật; Thiết lập quy trình có khả năng tạo nhanh số lượng lớn cây con đồng đều, sạch bệnh trong thời gian ngắn, làm cơ sở cho việc cung cấp cây giống dược liệu phục vụ nhu cầu mở rộng nguồn cây sâm Ngọc linh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ: Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 054...

   7 p husc 27/05/2015 368 2

 • Giáo trình Tâm thần học

  Giáo trình Tâm thần học

  Tâm thần học là một ngành đặc biệt trong y học, nó có nhiệm vụ nghiên cứu bệnh nguyên, bệnh sinh, các phương pháp điều trị, chăm sóc và dự phòng các rối loạn tâm thần và các rối loạn hành vi. Trong giáo trình "Tâm thần học" cung cấp đến người đọc một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực này như: Đại cương về Tâm thần học, phương pháp...

   183 p husc 21/08/2015 368 5

 • Khảo sát sự có mặt các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) trong cá tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội

  Khảo sát sự có mặt các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) trong cá tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội

  Trong nghiên cứu này, 24 hợp chất PAHs trong 25 mẫu mô cá được thu thập tại hồ Tây và hồ Yên Sở (Hà Nội) được chiết siêu âm bằng hỗn hợp dung môi hexane và diclomethane, làm sạch qua cột silica gel và xác định bằng thiết bị sắc ký khí hai chiều ghép nối khối phổ thời gian bay (GC×GC-TOF/ MS).

   5 p husc 30/01/2019 368 1

 • Bài Giảng Giải tích II: Phần 2 - Bùi Xuân Diệu

  Bài Giảng Giải tích II: Phần 2 - Bùi Xuân Diệu

  Phần 2 cuốn "Bài Giảng Giải tích II" gồm nội dung chương 3, 4, 5, 6. Chương 3 trình bày về Tích phân phụ thuộc tham số. Chương 4 trình bày các vấn đề về Tích phân đường. Chương 5 giới thiệu về Tích phân mặt. Chương 6 giới thiệu về Lý thuyết trường. Mời bạn đọc tham khảo.

   52 p husc 31/01/2018 366 3

 • Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai

  Chương 1: Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của Lê Khánh Mai. Chương 2: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ hình tượng cái tôi trữ tình. Chương 3: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Khánh Mai nhìn từ phương thức trữ tình. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 10/01/2019 365 1

 • Ngoại thương Việt Nam trong thời kì đổi mới (1986-2014)

  Ngoại thương Việt Nam trong thời kì đổi mới (1986-2014)

  Trong gần 30 năm đổi mới (1986-2014) nền ngoại thương Việt Nam đã có sự phát triển không ngừng về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất - nhập khẩu, quy mô, cơ cấu mặt hàng và mối quan hệ với các thị trường lớn trên thế giới, kích thích các ngành kinh tế khác phát triển, đồng thời khơi dậy những tiềm lực và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam.

   7 p husc 31/07/2019 360 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số