• Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng

  Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng

  Giám sát xây dựng nền móng là một trong những công việc rất đa dạng và khá phức tạp tại hiện trường, đòi hỏi người kỹ sư giám sát cần có trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và phẩm chất cao vì những lý do sau đây..Việc lựa chọn biện pháp thi công nền móng phải phù hợp với điều kiện địa chất công trình và địa chất thuỷ văn của địa...

   64 p husc 01/10/2013 21 2

 • Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Việc dự báo về khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến cuối thời gian khai thác dự kiến là rất cần thiết, nhằm đánh giá những mặt thuận lợi và chưa thuận lợi, từ đó có những cơ sở vững chắc để khắc phục những hạn chế có thể xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 26/03/2019 20 0

 • Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam một số vấn đề liên quan đến tính công bằng xã hội

  Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam một số vấn đề liên quan đến tính công bằng xã hội

  Trong bài viết này, dựa trên số liệu điều tra thu nhập và ngân sách chi tiêu của 530 hộ gia đình ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chúng tôi muốn tập trung trả lời câu hỏi sau đây: Phải chăng thuế GTGT ở Việt Nam là một sắc thuế công bằng, nó có tác dụng đáng kể vào phân phối lại thu nhập hay không? Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p husc 28/04/2019 16 0

 • bia

  bia

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BUI ĐĂNG TRUNG ̀ NGHIÊN CƯU MÔT SÔ PHƯƠNG  ́ ̣ ́ PHAP XA THỰC VĂN BAN ĐIÊN TỬ  ́ ́ ̉ ̣ DỰA TRÊN LY THUYÊT MÂT MÃ...

   3 p husc 12/01/2015 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số