• Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học: Phần 1

  Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyễn Hiến Lê với sự nghiệp học thuật Việt Nam, Nho giáo một triết học chính trị, kinh dịch đạo của người quân tử, nhân sinh quan và thơ văn Trung Hoa, đại cương triết học Trung Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   448 p husc 31/08/2019 7 0

 • Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học: Phần 2

  Ebook Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Triết học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đại cương triết học Trung Quốc, bản chất của con người trong vũ trụ, vấn đề Thiên mạng, thái độ với sự chết, đạo làm người, ba thái độ đối với thiên nhiên, ba tiêu chuẩn của Mạnh Tử, thịnh suy có thời, quốc ga lý tưởng,......

   431 p husc 31/08/2019 7 0

 • Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 3

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 3

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 1): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về thư tịch cổ điển, 10 tác phẩm lớn của Trung Quốc cổ đại, Chu Dịch tổng luận, lý luận cơ bản và ảnh hưởng của Chu Dịch, nguyên lý dịch tượng và sự ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   341 p husc 31/08/2019 7 0

 • Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý Dịch số và sự ảnh hưởng, bộ sách thứ hai "Luận ngữ", bộ sách thứ tư "Mạnh Tử", bộ sách thứ năm "Trang Tử",... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   471 p husc 31/08/2019 7 0

 • Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 2

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 2

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về nhân vật Trung Quốc: Mười nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc cổ đại, khái quát về con người Khổng Tử, hệ thống tư tưởng của Lão Tử, thân thế Tuân Tử, khái quát về cuộc đời Đổng Trọng Thư, tư tưởng triết học Chu Hy,... Mời các bạn cùng tham khảo để...

   294 p husc 31/08/2019 7 0

 • Ebook Phân tích định lượng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Phân tích định lượng (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích định lượng" bao gồm các nội dung: Đại cương về hóa phân tích, nhắc lại một số kiến thức cần cho hóa phân tích, phương pháp phân tích khối lượng, xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p husc 31/08/2019 7 0

 • Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi

  Văn hóa thời gian rỗi trong thơ Nguyễn Trãi

  Bài viết giới thiệu khái niệm thời gian rỗi, phân tích văn hóa thời gian rỗi của Nguyễn Trãi thông qua thơ và các tác phẩm của ông, để cùng tìm hiểu về Nguyễn Trãi với nhiều khía cạnh hơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để hiểu thêm thơ và cuộc sống của Nguyễn Trãi.

   5 p husc 30/09/2019 7 0

 • Đặc điểm ngữ pháp của tổ hợp V+N trong tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

  Đặc điểm ngữ pháp của tổ hợp V+N trong tiếng Hán (đối chiếu với tiếng Việt)

  Bài viết đối chiếu với tiếng Việt để tìm ra những điểm khác biệt bên cạnh những điểm tương đồng giữa hai ngôn ngữ cùng loại hình ngôn ngữ đơn lập ở địa hạt tổ hợp V+N này.

   10 p husc 30/09/2019 7 0

 • Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn Hoàng của Inoue Yasushi

  Bài viết giới thiệu lịch sử Tây Hạ và tìm hiểu nguyên nhân tiểu thuyết lịch sử Đôn Hoàng (Tonko – 1959) của Inoue Yasushi được xây dựng trên bối cảnh của một quốc gia từng bị lãng quên trong lịch sử.

   14 p husc 30/09/2019 7 0

 • So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt

  So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt

  Từ xưng hô là thành tố quan trọng trong nghi thức lời nói tiếng Nga và tiếng Việt. So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt ở bình diện ngôn ngữ và văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy nghi thức lời nói trong hai ngôn ngữ.

   8 p husc 30/09/2019 7 0

 • Nghiên cứu, đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San

  Nghiên cứu, đánh giá tác động của thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Sê San

  Nghiên cứu này đã đánh giá tác động do thay đổi SDĐ đến TNN mặt cho LVS Sê San, kết quả cho thấy sự gia tăng diện tích rừng theo quy hoạch năm 2020 so với hiện trạng năm 2015 đã làm giảm tổng lượng nước trong mùa lũ và tăng trong mùa kiệt ở nhiều vùng, đặc biệt là các vùng phía thượng lưu của LVS.

   11 p husc 31/08/2019 6 0

 • Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo ứng suất đứng trong nền đất yếu

  Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo ứng suất đứng trong nền đất yếu

  Độ chặt của lớp cát đắp phải bằng nhau. Thiết bị đo ứng suất được đặt phân bố với nhiều vị trí đo khác nhau trong nền cát đắp để thu được kết quả chính xác và đồng nhất về số liệu thì các cảm biến phải được bảo vệ.

   12 p husc 31/08/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số