• Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và phát triển: Phần 1

  Hình thái kinh tế - xã hội văn hóa và một số vấn đề về phát triển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm của Mác về phương thức sản xuất - hình thái xã hội và phương thức sản xuất châu Á, vai trò của các đô thị trong các xã hội tiền tư bản và phương thức sản xuất châu Á, xã hội Việt Nam trong phương sản xuất châu Á, bàn về...

   213 p husc 31/12/2019 43 0

 • Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Nam Việt

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công nghệ xử lý nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Nam Việt

  Nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Nam Việt thông qua khảo sát thực địa và quan trắc thực tế. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt hiệu quả xử lý cao: COD đạt 96,86%; BOD5 đạt 97%; SS đạt 92,4%; Nitơ tổng đạt 97%; Amoni đạt 95%; Photpho tổng đạt 93,33%; Dầu mở động thực vật đạt 98%; Coliform...

   7 p husc 31/01/2020 43 0

 • Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Bài viết thông qua 5 tiểu thuyết nổi bật giai đoạn 1986-1995 để phân tích sâu về dạng nhân vật chấn thương ở thời kỳ này, nhìn từ hệ chủ đề và một số hảm hứng chính. Ở đó hình mẫu nhân vật chấn thương xuất hiện như một sự phản ánh và thấu cảm sâu sắc về bản thể con người, đặt trong hoàn cảnh đầy tính vấn đề của bấy giờ....

   8 p husc 29/02/2020 43 0

 • Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Kinh tế và xã hội Thuận Quảng dưới thời Nguyễn Hoàng và Nguyễn Phúc Nguyên

  Nghiên cứu vấn đề kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, ngoại giao), xã hội (tổ chức chính quyền, đời sống dân cư, giáo dục - thi cử, văn hóa - tín ngưỡng) ở vùng Thuận Quảng (từ Quảng Bình cho đến Phú Yên) từ năm 1558 đến 1635 - bắt đầu từ thời chúa Nguyễn Hoàng đến chúa Nguyễn Phúc Nguyên....

   3 p husc 14/01/2015 42 2

 • Sự biểu đạt ý nghĩa màu sắc của từ ngữ tiếng Việt

  Sự biểu đạt ý nghĩa màu sắc của từ ngữ tiếng Việt

  Nghiên cứu sự biểu đạt ý nghĩa màu sắc trong tiếng Việt - nghiên cứu sâu hơn về hình thức biểu đạt, giá trị biểu đạt của từ ngữ tiếng Việt. Đặc điểm ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ màu sắc tronghệ thống cũng như trong hoạt động giao tiếp. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447

   3 p husc 30/03/2015 42 1

 • Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 5th Ed

  Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, 5th Ed

  -

   285 p husc 17/05/2017 42 1

 • Hiện trạng và giải pháp nâng cao mức tiêu thụ thực phẩm an toàn ở tỉnh Quảng Nam

  Hiện trạng và giải pháp nâng cao mức tiêu thụ thực phẩm an toàn ở tỉnh Quảng Nam

  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao việc cung ứng, tiêu dùng TPAT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và giải quyết đầu ra cho người sản xuất nông sản an toàn, hướng đến thực hiện thành công nền nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa...

   12 p husc 09/01/2019 42 1

 • Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ ở các khu vực nuôi tôm tại thành phố Hội An

  Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ ở các khu vực nuôi tôm tại thành phố Hội An

  Nước sông các khu vực nuôi trồng thủy sản thành phố Hội An có hàm lượng BOD5 so với quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT trong giới hạn cho phép, COD vượt giới hạn cho phép 2 lần, TSS cao hơn giới hạn qui chuẩn. Các ao nuôi trồng thủy sản, BOD5 dao động từ 2,1 đến 9,7 mg/l so với quy chuẩn, COD vượt giới hạn cho phép từ 1,07 đến 1,4 lần, TSS cũng vượt giới hạn...

   11 p husc 30/06/2019 42 0

 • Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên - Phần 2 gồm 2 module 15 và 16. Nội dung 2 module này sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học, hồ sơ dạy học.

   97 p husc 31/08/2019 42 0

 • Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1

  Ebook Kinh điển văn hóa 5000 năm Trung Hoa (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyên lý Dịch số và sự ảnh hưởng, bộ sách thứ hai "Luận ngữ", bộ sách thứ tư "Mạnh Tử", bộ sách thứ năm "Trang Tử",... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   471 p husc 31/08/2019 42 0

 • Hoan Nam sứ giả Nguyễn đề xướng họa cùng sứ thần Triều Tiên

  Hoan Nam sứ giả Nguyễn đề xướng họa cùng sứ thần Triều Tiên

  Trong lịch sử bang giao của Việt Nam đối với các lân bang, từ xưa, các sứ thần nước ta đã có truyền thống giao hảo với các sứ thần Triều Tiên mặc dù giữa hai nước do khoảng cách địa lý khá xa, giao thông đi lại khó khăn nên chưa từng có điều kiện đặt quan hệ ngoại giao chính thức với nhau. Vì vậy, giao tình giữa các sứ thần Việt Nam với các...

   16 p husc 30/09/2019 42 0

 • Biểu tượng nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

  Biểu tượng nước trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000

  Trong bài viết này, biểu tượng nước vừa mang ý nghĩa thanh lọc và xoa dịu nỗi đau của con người, là biểu tượng của sự tái sinh, đồng thời nó còn là biểu tượng của sự tàn phá và hủy diệt. Với nhiều biến thể khác nhau, nước vừa lưu giữ những cơ tầng văn hóa của dân tộc, vừa có khả năng trở thành những biểu tượng và những cổ mẫu...

   8 p husc 30/09/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số