• Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam

  Ebook Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam

  Các nội dung chính trong cuốn ebook "Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam": Con người và vấn đề xã hội hóa, vai trò của gia đình và sự hình thành nhân cách; sự phát triển của gia đình Việt Nam và chức năng giáo dục con người qua các giai đoạn lịch sử của đất nước; gia đình Việt Nam và sự hình thành nhân cách con người...

   292 p husc 26/02/2016 292 5

 • Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

  Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

  oán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm...

   115 p husc 01/10/2013 232 4

 • Đề thi hệ thống thông tin quản lý

  Đề thi hệ thống thông tin quản lý

  Câu 1 :Nêukhái niệm hệ thống thông tin, vai trò của hệ thống thông tin.Các cách thức phânloại hệ thống thông tin Câu 2:Tạisao nói, việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin là quan trọng và cấpthiết với các doanh nghiệp muốn ứng dụng hệ thống thông tin vào hoạt động. Câu 3:Quảnlý nghiệp vụ khách sạn Đón nhận khách :khi khách có yêu cầu...

   17 p husc 01/10/2013 273 3

 • Tổng hợp một số đề sinh và đáp án đại học năm 2011

  Tổng hợp một số đề sinh và đáp án đại học năm 2011

  Tài liệu tham khảo và tuyển tập chuyên đề ôn thi và đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 giúp các bạn ôn thi môn sinh tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng đại học

   45 p husc 01/10/2013 219 1

 • Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông cơ sở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế (Nam Đông và A Lưới)

  Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông cơ sở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế (Nam Đông và A Lưới)

  Tìm hiểu thực trang hoạt động truyền thanh cơ sở và đề xuất giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông cơ sở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế (Nam Đông và A Lưới). Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   1 p husc 30/11/2020 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số