• Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái.

  Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái.

  Chương 1: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và hành trình sáng tạo của Hồ Anh Thái. Chương 2: Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái nhìn từ cảm quan nghệ thuật hậu hiện đại. Chương 3: Yếu tố hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức nghệ thuật hậu hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên...

   15 p husc 10/01/2019 43 0

 • Ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến

  Ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến

  Chương 1: Giới thuyết về phái tính, hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của Đoàn Thị Lam Luyến. Chương 2: Hệ đề tài và cái tôi trữ tình thể hiện ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Chương 3: Phương thức thể hiện ý thức phái tính trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   12 p husc 10/01/2019 37 0

 • Nhân vật nhà Nho trong truyện truyền kì Việt Nam từ thế kỉ XV – XIX.

  Nhân vật nhà Nho trong truyện truyền kì Việt Nam từ thế kỉ XV – XIX.

  Chương 1: Truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV – XIX – Những thành tựu và đặc trưng loại biệt. Chương 2: Các kiểu dạng nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV- XIX. Chương 3: Nghệ thuật thể hiện nhân vật nhà nho trong truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XV- XIX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343....

   13 p husc 10/01/2019 35 0

 • Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua

  Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua

  Chương 1: Lê Minh Khuê- hành trình sáng tạo và quan niệm văn chương. Chương 2: Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua. Chương 3: Phương thức thể hiện trong truyện ngắn Lê Minh Khuê qua Nhiệt đới gió mùa và Làn gió chảy qua. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT:...

   13 p husc 10/01/2019 35 1

 • Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Đặc điểm thơ Thanh Quế

  Chương 1: Cuộc đời, hành trình sáng tạo và quan điểm nghệ thuật. Chương 2: Đặc điểm thơ Thanh Quế - Nhìn từ bình diện cái tôi trữ tình. Chương 3: Đặc điểm thơ Thanh Quế - Nhìn từ phương thức thể hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 10/01/2019 37 0

 • Đặc điểm hát nói đầu thế kỷ XX

  Đặc điểm hát nói đầu thế kỷ XX

  Chương 1: Hát nói trong tiến trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỉ XX. Chương 2: Thế giới hình tượng trong hát nói đầu thế kỉ XX. Chương 3: Ngôn ngữ và giọng điệu trong hát nói đầu thế kỉ XX. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   11 p husc 10/01/2019 43 0

 • Văn chương và thế sự trong Tạp bút Bảo Ninh

  Văn chương và thế sự trong Tạp bút Bảo Ninh

  Chương 1: Nhà văn Bảo Ninh và thể loại tạp bút trong văn học Việt Nam đương đại. Chương 2: Cái nhìn thế sự và những suy nghiệm về văn chương trong Tạp bút Bảo Ninh. Chương 3: Phương thức thể hiện trong Tạp bút của Bảo Ninh. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   10 p husc 10/01/2019 32 0

 • Đặc điểm truyện ngắn Ngô Phan Lưu

  Đặc điểm truyện ngắn Ngô Phan Lưu

  Chương 1: Hành trình sáng tạo và quan niệm nghệ thuật của nhà văn Ngô Phan Lưu. Chương 2: Truyện ngắn Ngô Phan Lưu – Nhìn từ phương diện nội dung. Chương 3: Truyện ngắn Ngô Phan Lưu – Nhìn từ phương thức thể hiện. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   14 p husc 10/01/2019 56 0

 • Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới (qua "Xác phàm" của Nguyễn Đình Tú, "mình và họ" của Nguyễn Bình Phương và "miền hoang" của Sương Nguyệt Minh)

  Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới (qua "Xác phàm" của Nguyễn Đình Tú, "mình và họ" của Nguyễn Bình Phương và "miền hoang" của Sương Nguyệt Minh)

  Chương 1: Tiểu thuyết chiến tranh biên giới trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại. Chương 2: Hiện thực chiến tranh và hình tượng người lính trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam. Chương 3: Đặc điểm hình thức diễn ngôn của tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Việt Nam. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo...

   14 p husc 10/01/2019 25 0

 • Đặc điểm tiểu thuyết Châu về Hiệp Phố của Phú Đức

  Đặc điểm tiểu thuyết Châu về Hiệp Phố của Phú Đức

  Chương1: Tiểu thuyết trinh thám Phú Đức trong sự vận động của tiểu thuyết trinh thám Việt Nam đầu thế kỉ XX. Chương 2: Đặc điểm hình tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết Châu về Hiệp Phố của Phú Đức. Chương 3: Đặc điểm kết cấu, phương thức trần thuật trong tiểu thuyết Châu về Hiệp Phố của Phú Đức. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ...

   12 p husc 10/01/2019 66 0

 • Cảm quan sinh thái trong thơ Trịnh Công Lộc

  Cảm quan sinh thái trong thơ Trịnh Công Lộc

  Chương 1: Khái lược về lý thuyết sinh thái và hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật của Trịnh Công Lộc. Chương 2: Con người và thiên nhiên trong thơ Trịnh Công Lộc nhìn từ cảm quan sinh thái. Chương 3: Phương thức nghệ thuật trong thơ Trịnh Công Lộc nhìn từ cảm quan sinh thái. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com...

   11 p husc 10/01/2019 27 0

 • Quan niệm về đức hạnh trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa nhân sinh của nó

  Quan niệm về đức hạnh trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa nhân sinh của nó

  Làm rõ quan niệm đức hạnh trong triết học Hy Lạp cổ đại và nêu ra ý nghĩa nhân sinh của đức hạnh trong xã hội hiện đại. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviendhkh@gmail.com ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447

   12 p husc 10/01/2019 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số