• Các hệ thống xử lý nước thải

  Các hệ thống xử lý nước thải

  Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn các trang web của Đại Học Catolica, Bồ Đào Nha về xử lý nước thải. Các trang web này trình bày tóm tắt các công đoạn xử lý nước thải gia dụng và công nghiệp, đồng thời giới thiệu địa chỉ các trang web của các trường Đại Học khác có chứa thông tin về lĩnh vực này.

   9 p husc 09/02/2012 185 3

 • Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí

  Bài giảng Ô nhiễm môi trường không khí

  Ô nhiễm không khí: Là sự có mặt của các chất trong khí quyển sinh ra từ hoạt động của con người hoặc các quá trình tự nhiên với nồng độ đủ lớn và thời gian đủ lâu sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái, dễ chịu, sức khỏe, lợi ích của con người và môi trường.

   28 p husc 09/02/2012 73 5

 • Xử lý ô nhiễm môi trường Hà Nội

  Xử lý ô nhiễm môi trường Hà Nội

  Ô nhiễm nguồn nước nặng nề cả ở nông thôn và thành thị; thu gom và xử lý rác thải còn nhiều hạn chế; ô nhiễm do khói, bụi cao hơn mức cho phép và ngày càng tăng; Ý thức của người dân còn kém; công tác quản lý nhà nước về môi trường vẫn còn nhiều bất cập… là bức tranh khá bi quan về tình trạng môi trường của Hà Nội hiện nay. Ô nhiễm...

   7 p husc 09/02/2012 123 1

 • Năng lượng tái tạo

  Năng lượng tái tạo

  Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Các quy trình này thường được thúc...

   9 p husc 09/02/2012 147 1

 • KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  Tất cả các hoạt động sinh hoạt và sản xuất trong mỗi cộng đồng đều tạo ra các chất thải, ở các thể khí, lỏng và rắn. Thành phần chất thải lỏng, hay nước thải (wastewater) được định nghĩa như một dạng hòa tan hay trộn lẫn giữa nước (nước dùng, nước mưa, nước mặt, nước ngầm, ...) và chất thải từ sinh hoạt trong cộng đồng cư dân,...

   11 p husc 09/02/2012 148 1

 • Toàn tập Xuân Diệu

  Toàn tập Xuân Diệu

  Tài liệu tham khảo toàn tập Xuân Diệu về " Mũi Cà Mau " thơ đấu tranh thống nhất với " Cầm tay " chùm thơ tình ( in theo bản của Nxb Văn học 1962)

   83 p husc 09/02/2012 190 2

 • Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn part 1

  Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn part 1

  tài liệu “Chuẩn mực hóa và công thức hóa cấu trúc câu văn” được biên soạn trên cơ sở mục đích thông tin của ngôn ngữ, các vấn đề trong tài liệu này đều liên quan hữu cơ với nhau, nhưng mỗi vấn đề đều có tầm quan trong riêng của nó. Vì vậy trong việc nghiên cứu ngôn ngữ chung ta phải xuất phát từ mục đích chinh của ngôn ngữ đó là...

   13 p husc 09/02/2012 166 2

 • Trường ca Mặt đường và khát vọng_Nguyễn Khoa Điềm

  Trường ca Mặt đường và khát vọng_Nguyễn Khoa Điềm

  Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ Vô tư quá để bây giờ xao xuyến Bèo lục bình mênh mang màu mực tím Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông... Ta lớn lên bối rối một sắc hồng Phương cứ nở hoài hoà như đếm tuổi Như chiều nay, một buổi chiều dữ dội Ta nhận ra mình đang lớn khôn... * Biết ơn những cánh sẻ nâu đã bay đến cánh đồng...

   33 p husc 09/02/2012 185 2

 • Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt part 1

  Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt part 1

  tài liệu “Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt” là tài liệu đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về ngôn ngữ học văn bản. Tài liệu có những kiến giả sâu sắc về hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Sự thành công của tài liệu này còn ở chỗ nó mở đường cho hàng loạt công trinh nghiên cứu khác về ngôn ngữ học văn bản, thúc đẩy...

   31 p husc 09/02/2012 227 3

 • Logic và tiếng Việt part 1

  Logic và tiếng Việt part 1

  Tài liệu “Logic và tiếng Việt” đề cập đến những kiến thức đại cương về logic cổ điển; những kiến thức căn bản về logic hiện đại, mối quan hệ của nó với ngôn ngữ cũng như những hiện tượng tiếng Việt được khảo sát và giải thích dưới góc độ logic

   42 p husc 09/02/2012 174 2

 • Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết part 1

  Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết part 1

  tài liệu “Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết” là một cuốn giáo trình ngôn ngữ học đích thực, trình bày 1 cách có hệ thống, mạch lạc, dễ hiểu các vấn đề cơ bản của lý thuyết ngôn ngữ học. Đây là tai liệu bổ ích cho những người theo đuổi môn ngôn ngữ học tài các trường đại học , cao đẳng cũng như những người đang nghiên cứu...

   77 p husc 09/02/2012 198 1

 • Ngữ nghĩa học part 1

  Ngữ nghĩa học part 1

  Tài liệu “Ngữ nghĩa học” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập, tham khảo của sinh viên, đặc biệt là học viên cao học và nghien cứu sinh. Đây cũng là 1 thử nghiệm giới thiệu toàn cảnh ngữ nghĩa học và có tính chất như 1 giáo trình dẫn nhập cơ sở

   22 p husc 09/02/2012 58 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số