• Ebook Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Ebook Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Phần 2 cuốn sách "Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo từ chương 6 đến chương 8 về các vấn đề như: Điện tử học phân học, vật liệu quang tử học phân tử, nghiên cứu tính chống ăn mòn kim loại, bền môi trường và khả năng hấp thụ sóng điện từ của vật...

   136 p husc 02/02/2015 109 2

 • Ebook Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Ebook Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng: Phần 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Cuốn sách "Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tạo, tính chất và ứng dụng" của tác giả Nguyễn Đức Nghĩa được soạn thảo từ những tài liệu về kết quả nghiên cứu khoa học mà tác giả làm chủ nhiệm hoặc tham gia, đồng thời tác giả cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về lĩnh vực này trên thế giới. Cuốn sách gồm 8 chương, được chia...

   307 p husc 02/02/2015 219 3

 • Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 2 - Thái Hoàng

  Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 2 - Thái Hoàng

  Phần 2 cuốn sách Vật liệu Polyme blend tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương III và chương IV về các phương pháp chế tạo vật liệu polyme blend và các biện pháp tăng cường tương hợp polyme blend. Cuốn sách vừa là tài liệu giảng dạy, tài liệu khoa học vừa là sách tham khảo có ích cho bạn đọc là sinh viên, học viên cao học trong lĩnh vực...

   124 p husc 02/02/2015 152 2

 • Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 1 - Thái Hoàng

  Ebook Vật liệu Polyme blend: Phần 1 - Thái Hoàng

  Cuốn sách "Vật liệu Polyme blend" là cuốn sách chuyên khảo của tác giả Thái Hoàng được viết trên cơ sở tham khảo các công trình đã công bố của các tác giả ở trong và ngoài nước và kết quả nghiên cứu của chính tác giả trong lĩnh vực vật liệu polyme blend. Cuốn sách gồm 4 chương, được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung...

   119 p husc 02/02/2015 221 4

 • Ebook Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp: Phần 2 - Phan Văn Chi, Trần Bích Nhi

  Ebook Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp: Phần 2 - Phan Văn Chi, Trần Bích Nhi

  Phần 2 cuốn sách "Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp" tiếp tục giới hiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo từ chương VI đến chương X về các vấn đề: Thay đổi trình tự Amino acid và ái lực của Trichobakin tái tổ hợp và các dẫn xuất đối với Cm- sepharose, nhận dạng, xác định TBK tái tổ hợp và các dẫn xuất trên hệ khối phổ maldi-tof ms và ms/ms,...

   116 p husc 02/02/2015 111 2

 • Ebook Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp: Phần 1 - Phan Văn Chi, Trần Bích Nhi

  Ebook Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp: Phần 1 - Phan Văn Chi, Trần Bích Nhi

  Cuốn sách "Trichobakin và immunotoxin tái tổ hợp" của tác giả Phan Văn Chi và Trần Bích Nhi được viết dưới dạng sách chuyên khảo. Cuốn sách bao gồm 10 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương I đến chương V về các vấn đề sau: Giới thiệu về độc tố miễn dịch, khả năng ứng dụng của các độc tố...

   156 p husc 02/02/2015 191 2

 • Ebook Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Ebook Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano: Phần 2 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Phần 2 cuốn sách "Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng với phần II và phần III trong cuốn sách. Nội dung phần II gồm 5 chương, về các vấn đề như: Vật liệu lai hỗn tính cấu trúc nano, vật liệu lai gốm và kim loại khối, nano bạc và vật liệu lai, titan ioxit cấu trúc nano và vật liệu...

   300 p husc 02/02/2015 120 3

 • Ebook Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano: Phần 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Ebook Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano: Phần 1 - Nguyễn Đức Nghĩa

  Cuốn sách "Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc nano" được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung tương ứng phần I trong sách về polyme chức năng (functional polymers). Phần này bao gồm 6 chương, với các nội dung chính như: Photo polyme, photopolyme hệ tạo ảnh khuyếch đại hóa học, polyme dẫn điện thuần, polyme hydrogel thông minh...

   289 p husc 02/02/2015 214 4

 • Ebook Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Ebook Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Cuốn sách "Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ giới thiệu đến bạn đọc nội dung gồm 8 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu nội dung từ chương I đến chương IV về các vấn đề như: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội, lịch sử nghiên cứu và hệ phương pháp nghiên...

   165 p husc 02/02/2015 252 6

 • Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 2 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Phần 2 cuốn sách "Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương III đến chương V về các vấn đề như: Các phương pháp và thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng thành điện năng, năng lượng sóng khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam, chính sách phát triển - khai thác và sử...

   149 p husc 02/02/2015 140 4

 • Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Ebook Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam: Phần 1 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Cuốn sách "Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam" của NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ giới thiệu đến bạn đọc nội dung về năng lượng tái tạo - năng lượng sóng, cơ sở lý thuyết về tiềm năng năng lượng sóng, các phương pháp khai thác năng lượng sóng ,... và các nội dung khác. Cuốn sách gồm 5 chương, được chia thành hai...

   117 p husc 02/02/2015 197 6

 • Ebook Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh: Phần 2 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Ebook Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh: Phần 2 - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Phần 2 cuốn sách "Lũ lụt miền Trung, nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung chương II và chương III. Phần này giới thiệu đến bạn đọc về các yếu tố tác động gây lũ lụt các lưu vực sông dải duyên hải miền Trung, đề xuất các giải pháp tổng thể phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt duyên hải...

   157 p husc 02/02/2015 106 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số