• Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học (CNSH) thực sự trở thành một ngành công nghiệp vào cuối những năm 1970 nhưng nó đã được đề cập và tiên đoán tiềm năng phát triển từ 60 năm trước đó [1]. CNSH là tập hợp các khám phá khoa học và kỹ thuật thí nghiệm cho phép các nhà khoa học thao tác và sử dụng các hệ thống sinh học trong nghiên cứu cơ bản và phát triển các...

   27 p husc 01/10/2013 153 4

 • Tiến hóa lớn

  Tiến hóa lớn

  Là quá trình biến đổi trên quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm là xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài

   27 p husc 09/02/2012 33 1

 • Tạo giống vi sinh vật tạo giống động vật học sinh

  Tạo giống vi sinh vật tạo giống động vật học sinh

  Công nghệ sinh học là ngành khoa học ứng dụng hiểu biết của con người về các hệ thống sống để sử dụng các hệ thống này hoặc các thành phần của chúng cho các mục đích công nghiệp. Đây là một ngành mũi nhọn hiện đang được cả thế

   16 p husc 09/02/2012 97 1

 • Sinh trưởng Vi sinh vật

  Sinh trưởng Vi sinh vật

  Quan sát hình 38 và cho biết: Sự sinh trưởng của QT vi khuẩn diễn ra qua mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

   19 p husc 09/02/2012 116 1

 • Sinh học phát triển cá thể

  Sinh học phát triển cá thể

  Chức năng "br" - sự thụ tinh có 2 chức năng: "br" + Chức năng giới tính: kết hợp các gen từ bố và mẹ "br" + Chức năng sinh sản: khởi động các phản ứng phát triển trong TBC của noãn hình thành cá thể mới.

   23 p husc 09/02/2012 77 2

 • Nguồn gốc sự sống

  Nguồn gốc sự sống

  Tiến hóa hóa học: Là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ" br" Tiến hóa tiền sinh học: Giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

   31 p husc 09/02/2012 22 1

 • Hô hấp ở động vật

  Hô hấp ở động vật

  Hô hấp là tập hợp những quá trình trong đó cơ thể lấy oxi từ bên trong vào để oxi các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài..

   23 p husc 09/02/2012 87 1

 • Đa dạng sinh học

  Đa dạng sinh học

  Trình bày được các khái niệm về đa dạng sinh học và các giá trị đa dạng sinh học. - Giải thích được sự suy thái và các nguyên nhân chính gây ra suy thoái đa dạng sinh học..

   26 p husc 09/02/2012 348 1

 • Điện thế hoạt động và truyền xung thần kinh

  Điện thế hoạt động và truyền xung thần kinh

  Hãy quan sát đoạn film sau mô tả đồ thị điện thế hoạt động, em hãy cho biết đồ thị điện thế hoạt động gồm những giai đoạn nào?.

   12 p husc 09/02/2012 87 1

 • Quang hợp ở thực vật

  Quang hợp ở thực vật

  Sản phẩm của quang hợp là chất hữu xơ đầu tiên trên trái đất, làm thức ăn cho mọi SV, là nguyền nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học...

   24 p husc 09/02/2012 117 2

 • Quang hợp pha sáng

  Quang hợp pha sáng

  Quang hợp là gì? Tại sao nói quang hợp là chuỗi phản ứng hóa học quan trọng bậc nhất trên Trái đất? Diệp lục tố (Chlorophyll) Sắc tố này thường chứa trong các bào quan gọi là lục lạp. Năng lượng của quá trình quang hợp chủ yếu được thu nhận từ lá. Vi khuẩn quang dưỡng không sử dụng chlorophyll của thực vật (tảo và cyanobacteria) không...

   31 p husc 09/02/2012 116 1

 • Hoạt động hệ tuần hoàn

  Hoạt động hệ tuần hoàn

  Là khả năng tim khi tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và O2

   43 p husc 09/02/2012 102 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số