• Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

  Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

  Vi sinh đại cương là môn học cơ sở cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản và môi trường. Là cơ sở để sinh viên tiếp thu kiến thức các môn học chuyên ngành như bệnh học thủy sản, dinh dưỡng, quản lý môi trường và động thái ao nuôi thủy sản. Để học tốt môn vi sinh đại cương, sinh viên cần phải có...

   100 p husc 01/10/2013 119 5

 • BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN GIỐNG

  BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHỌN GIỐNG

  Chương I CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÂY TRỒNG I. KHÁI NIỆM CHUNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC Khoảng từ những năm 1970 trở lại đây, người ta hay bắt gặp thuật ngữ "Biotechnologie". Thuật ngữ này được hình thành từ tiếng La tinh - "Bios", sinh học và "Technology"- công nghệ. Sự ra đời của công nghệ sinh học (CNSH) thể hiện sự phát triển nhanh chóng về tri thức khoa...

   89 p husc 01/10/2013 120 3

 • XÂY DỰNG KHUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

  XÂY DỰNG KHUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

  Quy hoạch ĐDSH là sự tổ chức lập các kế hoạch dài hạn xây dựng hệ thống bảo tồn ĐDSH trên cơ sở điều tra, dự báo xu thế, đặc điểm, vai trò của đa dạng sinh học cũng như nhu cầu và nguồn lực nhằm cụ thể hoá chính sách bảo tồn góp phần phục vụ cho phát triển bền vững Quy hoạch ĐDSH là công cụ thiết yếu để quản lý hiệu quả toàn...

   47 p husc 01/10/2013 102 2

 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM

  2.2. Công nghệ sinh học hiện đại tạo nguồn nguyên liệu cho công nghệ thực phẩm .Chƣơng 3: Ứng dụng vi sinh vật trong CNTP 3.1. Công nghệ sản xuất sinh khối tế bào (tiểu luận) 3.1.1. Sản xuất nấm men từ rỉ đường 3.1.2. Sản xuất và thu nhận tảo .Chƣơng 3: Ứng dụng vi sinh vật trong CNTP 3.2. Công nghệ sản xuất nước chấm lên men (Tự học)...

   50 p husc 01/10/2013 107 2

 • SO SÁNH CÁC TRÌNH TỰ SINH HỌC BẰNG BLAST VÀ CLUTALX

  SO SÁNH CÁC TRÌNH TỰ SINH HỌC BẰNG BLAST VÀ CLUTALX

  Nắm được những nguyên tắc so sánh các trình tự sinh học. Sử dụng chương trình BLAST giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra những trình tự sinh học tương đồng (nếu có trong các CSDL lớn như NCBI, EMBL, DDPJ…) với trình tự yêu cầu. Cung cấp những số liệu về tỉ lệ tương đồng, nguồn gốc các trình tự tương đồng,…

   42 p husc 01/10/2013 78 1

 • Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm

  Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm

  Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm. Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ. ước lượng được qui luật phụ thuộc (nghiên...

   297 p husc 01/10/2013 121 4

 • Đề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất chế phẩm đất sinh học từ phế liệu trông nấm để trồng rau mầm

  Đề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất chế phẩm đất sinh học từ phế liệu trông nấm để trồng rau mầm

  Rau mầm đấp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, vốn đầu tưu ít, mang lại thu nhập cao. Ngành trồng nấm phát triển khá nhanh tạo nên một lượng cơ chất khá lớn sau khi thu hoạch nấm. Với mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu sau quá trình trồng nấm nhằm góp phần bảo vệ môi trường, vốn đang là vấn đề rất quan tâm hiện nay. tiến hành thực hiện...

   30 p husc 01/10/2013 129 2

 • Cẩm nang an toàn sinh học

  Cẩm nang an toàn sinh học

  Tài liệu “Cẩm nang an toàn sinh học phòng thí nghiệm”được biên soạn nhằm mục đích cung cấp 1 tài liệu cần thiết và hữu ích cho cán bộ chuyên môn làm việc trong phòng thí nghiệm, những người trợ giúp cũng như cán bộ quản lý phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo

   186 p husc 01/10/2013 104 5

 • Nhập môn công nghệ sinh học

  Nhập môn công nghệ sinh học

  Công nghệ sinh học là ngành khoa học ứng dụng hiểu biết của con người về các hệ thống sống để sử dụng các hệ thống này hoặc các thành phần của chúng cho các mục đích công nghiệp. Đây là một ngành mũi nhọn, hiện đang được cả thế giới quan tâm do có tốc độ phát triển nhanh chóng và đang tạo ra một cuộc cách mạng sinh học trong nông...

   58 p husc 01/10/2013 142 5

 • Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English )

  Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ( The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English )

  Cuốn sách Tiếng Anh “The language of Chemistry, Food and Biological Technology in English” (TACN) được biên soạn để cung cấp những kiến thức cơ bản thuộc các chuyên ngành Hóa, Thực phẩm và Công nghệ sinh học. Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu cho sinh viên và các bạn đọc quan tâm đến các chuyên ngành trên. Cuốn sách được chia làm bốn phần chính theo...

   163 p husc 01/10/2013 134 8

 • Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học nano

  Công nghệ sinh học (CNSH) thực sự trở thành một ngành công nghiệp vào cuối những năm 1970 nhưng nó đã được đề cập và tiên đoán tiềm năng phát triển từ 60 năm trước đó [1]. CNSH là tập hợp các khám phá khoa học và kỹ thuật thí nghiệm cho phép các nhà khoa học thao tác và sử dụng các hệ thống sinh học trong nghiên cứu cơ bản và phát triển các...

   27 p husc 01/10/2013 134 4

 • Sự phát triển sinh học

  Sự phát triển sinh học

  Sinh học phát triển hay sinh trưởng học là một ngành của sinh học tập trung nghiên cứu những quá trình chuyển hoá và tương tác giữa các nhóm tế bào khác nhau trong quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật đa bào. Ngày nay, sinh học phát triển tập trung nghiên cứu các hoạt động sinh hoá, di truyền liên quan đến quá trình sinh trưởng tế bào, biệt...

   42 p husc 01/10/2013 81 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số