• Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày cơ sở lý luận chung về kiểm tra - đánh giá thông qua các nội dung cụ thể sau: Các kiểu kiểm tra - đánh giá trong dạy học tiếng Việt thực hành, những yêu cầu chung về kiểm tra đánh giá, Độ tin cậy của đề thi, độ tin cậy của việc chấm điểm, tính đáng tin cậy và...

   184 p husc 31/07/2019 8 0

 • Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2

  Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 2 trình bày Một số vấn đề chung trong kiểm tra - đánh giá khả năng viết, các kiểu bài thi đánh giá khả năng viết, kiểm tra - đánh giá khả năng nghe, các bài thi nghe tập trung sâu và bài thi nghe - trả lời câu hỏi, thiết kế các bài thi nghe lựa chọn và bao quát, một số kiểu bài tập...

   142 p husc 31/07/2019 10 0

 • Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 1

  Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Câu ghép và chỉnh thể thống nhất trên câu, các quan hệ và phương thức liên kết trong câu ghép và chỉnh thể thống nhất trên câu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p husc 31/05/2019 19 0

 • Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 2

  Ebook Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Quan hệ móc xích và quan hệ song song giữa các câu, đoạn văn và lập luận trong đoạn văn, văn bản vầ tổ chức văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   170 p husc 31/05/2019 19 0

 • Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì

  Tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì

  Tiếp xúc ngôn ngữ xảy ra khi có sự tương tác giữa những người sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Sau một thời gian, quá trình tiếp xúc ngôn ngữ sẽ có những tác động đến những ngôn ngữ liên quan trong quá trình này. Có thể nói rằng không có ngôn ngữ nào đang được sử dụng mà không có bất kì sự tiếp xúc nào với ngôn ngữ khác hoặc vay mượn từ...

   6 p husc 31/05/2019 19 0

 • Hình tượng Mẫu Thượng Ngàn từ truyền thuyết, chầu văn đến vở chèo Bắc Lệ đền thiêng

  Hình tượng Mẫu Thượng Ngàn từ truyền thuyết, chầu văn đến vở chèo Bắc Lệ đền thiêng

  Bài viết này tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa các bản truyền thuyết, các bài văn chầu và vở chèo hiện đại Bắc Lệ đền thiêng khi cùng lấy Mẫu Nhạc Phủ làm hình tượng trung tâm. Qua đó, sự chi phối bởi đặc trưng thể loại đối với một hình tượng văn học cũng được làm rõ.

   8 p husc 31/05/2019 15 0

 • Thể loại tản văn trong buổi đầu văn xuôi quốc ngữ

  Thể loại tản văn trong buổi đầu văn xuôi quốc ngữ

  Tản văn được hình thành vào khoảng thập kỉ thứ hai của thế kỉ XX với sáng tác của Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Bá Trác, Đạm Phương... Đây là một thể loại văn xuôi mới viết bằng chữ quốc ngữ, ban đầu chủ yếu đăng trên báo chí. Trong hệ thống thể loại văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX, tản văn là một trong những thể văn xuôi xuất...

   6 p husc 31/05/2019 15 0

 • Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười tiếng Việt

  Hiện tượng chơi chữ trong truyện cười tiếng Việt

  Để tạo ra tiếng cười, mỗi dân tộc có một cách thức khác nhau do có sự chi phối bởi yếu tố tâm lí và văn hóa. Ngoài cái cười tự nhiên, còn có cái cười mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong nhiều trường hợp, tiếng cười còn là một thứ vũ khí chống lại kẻ thù giai cấp, chống lại những cái tiêu cực trong xã hội. Có rất nhiều phương thức để...

   8 p husc 31/05/2019 27 0

 • Vấn đề giải thích nghĩa tình thái của các trợ từ tiếng Việt trong từ điển tiếng Việt (trên cơ sở cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên)

  Vấn đề giải thích nghĩa tình thái của các trợ từ tiếng Việt trong từ điển tiếng Việt (trên cơ sở cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên)

  Bài viết đi vào khảo sát và phân tích ngữ nghĩa của các trợ từ tiếng Việt và so sánh với cách giải thích các trợ từ này trong Từ điển tiếng Việt. Từ đây, khẳng định sự cần thiết và đề xuất bổ sung nét nghĩa đánh giá khi giải thích chúng.

   8 p husc 31/05/2019 14 0

 • Số phận người nông dân trong tiểu thuyết viết về nông thôn ở Việt Nam (giai đoạn từ 1986 đến 2010)

  Số phận người nông dân trong tiểu thuyết viết về nông thôn ở Việt Nam (giai đoạn từ 1986 đến 2010)

  Bài viết tập trung làm rõ những số phận nhiều bất hạnh mà vẫn ngời sáng bao phẩm giá tốt đẹp của người nông dân trong một số tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn từ 1986 đến 2010. Từ đó giúp thấy được giá trị phản ánh hiện thực và tinh thần nhân đạo cao đẹp nơi các trang viết nặng lòng với chốn hương thôn.

   7 p husc 31/05/2019 15 0

 • Chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ

  Chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ

  Lưu Quang Vũ là một trong những nhà viết kịch nổi tiếng nhất của Việt Nam. Đặt vấn đề nghiên cứu chất thơ trong kịch bản văn học của Lưu Quang Vũ, người viết muốn phân tích một khía cạnh độc đáo, góp phần tạo nên sức hấp dẫn lâu bền cho các tác phẩm kịch của nhà viết kịch tài hoa này.

   6 p husc 31/05/2019 18 0

 • Cái kết bất ngờ trong truyện ngắn O.Henry

  Cái kết bất ngờ trong truyện ngắn O.Henry

  Trong hệ thống kết cấu của một tác phẩm tự sự, cái kết (hay còn gọi là phần mở nút) có một vị trí vô cùng quan trọng. Mọi biến cố, xung đột, mâu thuẫn đến đây đều được giải quyết một cách cụ thể. Bài viết này khái quát lại một hiện tượng độc đáo trong truyện ngắn O.Henry đó là cách kết thúc truyện bất ngờ.

   6 p husc 31/05/2019 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số