• Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước thải sản xuất thuốc nổ nhũ tương bằng phương pháp kết tủa Struvite (MAP)

  Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước thải sản xuất thuốc nổ nhũ tương bằng phương pháp kết tủa Struvite (MAP)

  Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước thải từ quá trình sản xuất thuốc nổ nhũ tương bằng phương pháp hóa học kết tủa Struvite (MAP).

   7 p husc 30/07/2020 5 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   109 p husc 29/06/2020 18 0

 • Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Ebook Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kinh tế sản xuất, kinh tế chất thải, khái quát chung về chất thải rắn, thu hồi, tái chế chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p husc 29/06/2020 17 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về nước và nước thải, tổng quan về quá trình sinh học trong xử lý nước thải, vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p husc 30/05/2020 15 0

 • Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp sinh học hiếu khí, hồ sinh học, phương pháp sinh học lai ghép - hybrid, xử lý các chất gây phú dưỡng bằng phương pháp sinh học, xử lý sinh học các loại nước thải,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   182 p husc 30/05/2020 17 0

 • Ebook Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất: Phần 2

  Ebook Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bổ sung nhân tạo trữ lượng nước dưới đất, sự ô nhiễm nước dưới đất, cơ sở lý thuyết mô hình dòng chảy nước dưới đất,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p husc 30/05/2020 23 0

 • Ebook Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất: Phần 1

  Ebook Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều tra địa chất thủy văn chuyên môn, khoan và kết cấu giếng khoan địa chất thủy văn, xác định các thông số địa chất thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   171 p husc 30/05/2020 22 0

 • Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 1

  Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 1

  Nội dung giáo trình chủ yếu cung cấp các kiến thức cơ bản về xử lý nước cấp, các phương pháp thiết kế và tính toán các công trình trong trạm xử lý nước, đồng thời cũng giới thiệu một số kiến thức về quản lý các công trình trong trạm xử lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p husc 30/05/2020 20 0

 • Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 2

  Giáo trình Xử lý nước cấp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Lọc nước, khử sắt và mangan trong nước, khử trùng nước, các phương pháp xử lý đặc biệt, trạm xử lý nước, quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p husc 30/05/2020 19 0

 • Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ

  Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ

  Bài giảng Tài nguyên sinh vật và môi trường (Phần động vật) - ThS. Dương Thị Bích Huệ trình bày các nội dung chính sau: Sự đa dạng của giới động vật, động vật không xương sống, ngành đơn bào động vật Protozoa, ngành hải miên Protozoa, các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học động vật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   76 p husc 30/05/2020 21 0

 • Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng Đa dạng sinh học và bảo tồn - Ôn Vĩnh An

  Bài giảng gồm các nội dung: các định nghĩa khác nhau về đa dạng sinh học; mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của đa dạng sinh học; sinh học bảo tồn; các cấp độ của đa dạng sinh học; giá trị của đa dạng sinh học; những tác động ảnh hưởng đến đa dạng sinh học... Để nắm rõ chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   92 p husc 30/05/2020 16 0

 • Nghiên cứu thành lập bản đồ ngập lụt từ ảnh viễn thám radar áp dụng cho hạ du lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi

  Nghiên cứu thành lập bản đồ ngập lụt từ ảnh viễn thám radar áp dụng cho hạ du lưu vực sông Trà Khúc, sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi

  Ảnh hưởng của lũ lụt đối với xã hội và môi trường tự nhiên là rất lớn, do đó việc lập bản đồ ngập lụt là rất quan trọng để từ đó chủ động đề ra các giải pháp phòng chống lũ. Dữ liệu viễn thám có thể được sử dụng để thành lập bản đồ ngập lụt một hiệu quả. Các kỹ thuật lập bản đồ ngập lụt khác nhau được sử...

   8 p husc 30/05/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số