• Một số loại hình thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên - Huế và một số lưu ý trong việc xác định thời gian gieo trồng đối với cây ngắn ngày

  Một số loại hình thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên - Huế và một số lưu ý trong việc xác định thời gian gieo trồng đối với cây ngắn ngày

  Hiện tượng thời tiết đặc biệt theo quan niệm của chúng tôi là những loại hình thời tiết gây những đột biến lớn trong diễn biến trạng thái vật lý khí quyển và có những tác động mạnh mẽ đến đời sống và sản xuất xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

   6 p husc 26/03/2019 34 0

 • Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Dự báo khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến công trình khai thác nước thị trấn Phú Bài tỉnh Thừa Thiên - Huế.

  Việc dự báo về khả năng khai thác và xâm nhập của nước mặn đến cuối thời gian khai thác dự kiến là rất cần thiết, nhằm đánh giá những mặt thuận lợi và chưa thuận lợi, từ đó có những cơ sở vững chắc để khắc phục những hạn chế có thể xảy ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p husc 26/03/2019 24 0

 • Ứng dụng thiết bị NI-myRIO 1900 và cảm biến DHT11 khảo sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường

  Ứng dụng thiết bị NI-myRIO 1900 và cảm biến DHT11 khảo sát nhiệt độ và độ ẩm môi trường

  Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng thiết bị NI-myRIO 1900 và cảm biến DHT11, viết code trên phần mềm LabVIEW 2015 dùng để đo và khảo sát nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không khí.

   11 p husc 25/02/2019 37 0

 • Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Hàng hải

  Bài giảng Độc học môi trường - ĐH Hàng hải

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Độc học môi trường" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 một số vấn đề chung, chương 2 các nguyên lý của độc học, chương 3 độc học môi trường, chương 4 độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

   93 p husc 09/05/2015 78 2

 • Giáo trình Du lịch và Môi trường - Lê Văn Thăng (Chủ biên)

  Giáo trình Du lịch và Môi trường - Lê Văn Thăng (Chủ biên)

  Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, phát triển du lịch và bảo vệ môi trường là hai vấn đề có liên quan chặt chẽ, ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Môi trường tốt tạo tiền đề cho du lịch phát triển, ngược lại du lịch phát triển cũng tác động đến môi trường cả trên hai mặt tích cực và tiêu cực. Để du lịch phát triển bền vững,...

   110 p husc 09/05/2015 207 7

 • Xây dựng khu công nghiệp sinh thái

  Xây dựng khu công nghiệp sinh thái

  Phải khẳng định rằng mô hình khu công nghiệp sinh thái đã phổ biến trên thế giới từ đầu những năm 1990 tuy nhiên, ở VN đây vẫn là vấn đề khá mới mẻ. Theo khái niệm của thế giới, trong khu công nghiệp sinh thái cơ sở hạ tầng công nghiệp được thiết kế sao cho chúng có thể tạo thành một chuỗi hệ sinh thái hòa hợp với hệ sinh thái tự...

   22 p husc 01/10/2013 87 2

 • Giáo trình Quản lý môi trường

  Giáo trình Quản lý môi trường

  Mục tiêu của chương là đánh giá khả năng và giới hạn của mô hình khí hậu toàn cầu. Một số hoạt động đánh giá được mô tả ở những chương khác của báo cáo. Chương này cung cấp bối cảnh những nghiên cứu đó và hướng dẫn người đọc những chương thích hợp.

   91 p husc 01/10/2013 82 3

 • Mô Hình Tính Toán Ô Nhiễm Không Khí

  Mô Hình Tính Toán Ô Nhiễm Không Khí

  Khi mô tả quá trình khuyếch tán chất ô nhiễm trong không khí bằng mô hình toán học thì mức độ ô nhiễm không khí thường được đặc trưng bằng trị số nồng độ chất ô nhiễm phân bố trong không gian và biến đổi theo thời gian. Bao gồm các công thức tính toán mức độ ô nhiễm trong không khí.

   75 p husc 01/10/2013 37 2

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

  Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản bao gồm tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học, sự biến động của các yếu tố này đều ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Hầu hết các tác động của con người đều nhằm cải thiện các yếu tố hóa học và sinh học, trong khi đó các yếu tố vật lý thì lại rất khó quản lý khi xảy ra điều...

   46 p husc 01/10/2013 85 3

 • CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ MÔI TRƯỜNG

  Câu hỏi 1: Trình bầy đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế môi trường. Câu hỏi 2: Trình bầy các khái niệm: môi trường, môi trường sống, môi trường sống của con người và hệ sinh thái. Giữa các khái niệm đó có gì giống nhau, khác nhau?

   31 p husc 01/10/2013 59 1

 • Giáo trình An toàn - Môi trường

  Giáo trình An toàn - Môi trường

  Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức về môi trường và môi trường du lịch, môi trường với sự phát triển du lịch bền vững, những vấn đề về môi trường tác động đến phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam

   47 p husc 01/10/2013 53 1

 • GIÁO TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

  GIÁO TRÌNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG

  Thực hiện chủ trương đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo đại học. Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất chương trình đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam có đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường. Theo đó, ngoài các Học phần thống nhất trong cả nước, tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền mà các trường thiết kế một...

   115 p husc 01/10/2013 67 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số