• Trọn Bộ Lịch Sử Việt Nam - Việt Sử Toàn Thư

  Trọn Bộ Lịch Sử Việt Nam - Việt Sử Toàn Thư

  Việt Sử Toàn Thư Từ Thượng Cổ Đến Hiện Đại

   520 p husc 09/02/2012 73 6

 • Địa lý Lịch Sử Việt Nam

  Địa lý Lịch Sử Việt Nam

  Khí hậu Việt Nam có hai mùa rõ rệt, mùa khô rét (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), mùa mưa nóng (từ tháng 5 đến tháng 10), nhiệt độ thay đổi theo mùa rõ rệt nhất ở các tỉnh phía Bắc, giao động nhiệt độ giữa các mùa chênh nhau đến 12°C. Ở các tỉnh phía Nam, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa không đáng kể, chỉ khoảng 3°C. Ở các tỉnh phía...

   602 p husc 09/02/2012 89 5

 • Lịch sử Việt Nam: An nam chí lược

  Lịch sử Việt Nam: An nam chí lược

  Qua nguyên-niên Sơ-nguyên của Nguyễn-Đế (48-33 trước công nguyên), bãi bỏ hai quận Châu- Nhai và Đam-Nhỉ, còn lại bảy quận, kể cả Giao-Chỉ. Khi đầu, Giả-Quyên-Chi tâu rằng: Châu-Nhai, Đam Nhỉ, đều ở hải ngoại; xứ ấy thường cậy thế hiểm trở mà làm phản, đến lúc dụng binh tới dẹp, thì chỉ có miếng đất vô dụng mà thôi, nếu bỏ đi cũng...

   170 p husc 09/02/2012 57 1

 • Lễ hội truyền thống VN-2

  Lễ hội truyền thống VN-2

  Đên nay ơ Minh Đưc, huyên Ưng Hoa, tỉnh Ha Tây ngươi dân vân co thoi quen goi con trâu la con nghe cho du con trâu đo đa lam "cha" lam "me", chân đa bai, răng đa long không thê keo cay. Theo như lơi kê cua cac bâc cho niên: Xa xưa, vung nay la rôn nươc đông chiêm, nghiêp canh nông ca năm chỉ ơ môt mua ma vân bâp bênh. Cư dân đoi ngheo xơ xac trên đông trăng, nươc trong. Cho...

   86 p husc 09/02/2012 110 4

 • Lễ hội truyền thống VN-1

  Lễ hội truyền thống VN-1

  Vung Tây Băc - Viêt Băc Hăng năm, cư vao dịp thang 2 âm lịch, thơi tiêt năng âm, ơ vung Tây Băc hoa ban băt đâu nơ trăng nui, trăng rưng. Luc nay cung la thơi ky lua chiêm găp mưa xuân, xanh mơn mơn trên cac cach đông lua nươc.

   90 p husc 09/02/2012 102 4

 • Hỏi đáp về văn hóa phong tục VN

  Hỏi đáp về văn hóa phong tục VN

  Đây là câu nói cửa miệng, quen dùng chỉ mối quan hệ nam nữ theo quan niệm của nhà nho. Người đàn ông và người đàn bà ngày xưa trao cho nhau cái gì, nhận của nhau cái gì, đều không trực tiếp tận tay, sợ bấm nháy, ra hiệu gì với nhau chăng? (Hai chữ "thụ thụ" trái ngược nghĩa: một chữ "thụ" là trao cho, một chữ "thụ" là nhận).

   91 p husc 09/02/2012 87 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số