Vài nét về lịch sử nhiếp ảnh và điện ảnh ở Thừa Thiên Huế

Bài viết phân tích sự du nhập của nhiếp ảnh và sự hoạt động của nhiếp ảnh ở Huế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết nội dung bài viết.