Tinh sạch Protease tái tổ hợp bằng hệ hai pha Polyethylene glycol/potassium phosphate

Thiết kế hệ hai pha nhằm nghiên cứu enzyme protease tái tổ hợp NPRC10. Enzyme này thu được khi nuôi chủng E. coli BL21 (DE3) có chứa vector pET200/D-TOPO, mang gen mã hóa protease trung tính nprC10 của chủng B. subtilis C10, ở hệ lên men 14-L do phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế cung cấp.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447