Tìm hiểu về khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng

Nghiên cứu tổng quan về khai phá dữ liệu, khai phá luật kết hợp mờ và ứng dụng khai phá luật kết hợp mờ trong chuẩn đoán bệnh tim mạch tại bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447