Tìm hiểu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu và ứng dụng vào dự báo nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Tìm hiểu về lý thuyết khai phá dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định dựa vào tìm hiểu những biểu hiện về bệnh trầm cảm, từ đó có thể đưa ra một số giải pháp nâng cao sự hiểu biết của bản thân, cũng như giúp bản thân người mắc bệnh tránh được căn bệnh nguy hiểm này, mặt khác có thể giúp người bệnh tự điều trị cũng như phòng tránh căn bệnh.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447