Tìm hiểu một số cơ chế quản lý hàng đợi tích cực

Nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu 3 thuật toán quản lý hàng đợi tích cực FRED, BLUE, SFB để giải quyết vấn đề tắc nghẽn mạng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chí:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447