Tìm hiểu phương pháp lập luận mờ và ứng dụng để xây dựng hệ dự đoán bệnh đái tháo đường

Cơ sở lý thuyết về tập mờ và cây quyết định; Logic mờ và lập luận mờ; Xây dựng hệ dự đoán bệnh đái tháo đường.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447