Tìm hiểu các giao thức định tuyến Sleach, Rleach và Leach-C trên mạng WSN

Tổng quan về mạng cảm biến không dây; Hoạt động của một số giao thức định tuyến cải tiến của leach; Đánh giá hoạt động của Leach và Rleach trên phần mềm Omnet++.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447