Thu hái, nuôi trồng và bán Lan nội địa có trên địa bàn ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Thu hái các loài lan có giá trị ở một số địa phương ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế như Hướng Hóa, Phú Lộc; Nuôi trồng giới hạn trong 30 loài; Nhân giống trên các loại giá thể khác nhau và bón phân theo các giai đoạn khác nhau; Bán, giới thiệu và thu hồi kinh phí.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447