Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở)

Tài liệu hướng dẫn thực hành Công tác xã hội với phòng, chống bạo lực gia đình (Dành cho cán bộ xã hội cấp cơ sở) cung cấp các kiến thức cơ bản một cách giản dị nhất, đem những kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình nhiều năm qua để chia sẻ với các cán bộ Công tác xã hội tại xã phường. Hi vọng nó sẽ hữu ích cho công việc đầy gian nan vất vả và thử thách của những người phải trực tiếp hỗ trợ cho các cá nhân trong các vụ việc bạo lực gia đình.