Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có hoạt tính lên men rượu từ vùng trồng dứa tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có hoạt tính lên men rượu. Chọn được chủng có hoạt tính để lên men dứa.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447