Phân lập, tuyển chọn và đánh giá số lượng vi khuẩn cố định nitrogen từ đất chuyên canh rau màu tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá số lượng vi khuẩn cố định nitrogen sống tự do trong các mẫu đất rau màu cho nghiên cứu và ứng dụng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447