Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo ứng suất đứng trong nền đất yếu

Độ chặt của lớp cát đắp phải bằng nhau. Thiết bị đo ứng suất được đặt phân bố với nhiều vị trí đo khác nhau trong nền cát đắp để thu được kết quả chính xác và đồng nhất về số liệu thì các cảm biến phải được bảo vệ.