Nghiên cứu thành phần và tính chất của Glucomannan tách chiết từ củ nưa - Amorphophallus SP. (Họ ráy - Araceae) trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghiên cứu bột Glucomannan tách chiết từ củ nưa - Amorphophallus SP. (Họ ráy - Araceae) ở Thừa Thiên Huế để xác định thành phần hóa học, cấu trúc và biến tính của bột Glucomannan. Kết quả nghiên cứu sẽ mở ra triển vọng cho việc phát triển nguyên liệu cho việc tìm kiếm thuốc mới cho bệnh đái tháo đường, béo phì và tăng cholesterol trong máu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 0543. 822440 - 0543. 832447