Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đảng sâm (Codonopsis Javanica Blume)

Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho nhân giống vô tính in vitro cây Đẳng sâm Việt Nam có tên khoa học (Codonopsis javanica Blume) với giống sâm leo, sâm dây, cây đùi gà thuộc Chi Codonopsis; họ Hoa Chuông (Canpanulaceae); Bộ Hoa chuông (Canpanulales). Việc nuôi cấy được thực hiện qua các bước: chuẩn bị mẫu vật; tạo điều kiện và môi trường nuôi cấy; nuôi cấy ban đầu; Tái sinh chồi in vitro; Nhân nhanh cụm chôi in vitro; Nhân nhanh chồi in vitro; tạo rễ; xử lý số liệu.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447