Nghiên cứu hiện tượng trượt lở đất đá tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp phòng chống hợp lý

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hoạt động chuyển động khối đến quá trình trượt lở trên tuyến tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Điều tra thực trạng, làm rõ nguyên nhân và điều kiện phát sinh, phát triển quá trình trượt lở đất đá dọc hành lang tuyến đường nghiên cứu. Thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Đánh giá hiệu quả của các công trình bảo vệ và định hướng giải pháp xử lý trượt lở, giảm nhẹ thiệt hại.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447