Nghiên cứu điều chế Chitooligosaccharide (COS) bằng tác nhân hóa học, Enzyme và khảo sát khả năng kháng khuẩn

Nghiên cứu và điều chế sản phẩm COS có hoạt tính kháng khuẩn đi từ chitin bằng tác nhân hóa học và enzyme. Khảo sát khả năng kháng khuẩn của COS đối với vi khuẩn Ascherichia coli (gram âm) và vi khuẩn Staphylococcus aureus (gram dương).

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447