Nghiên cứu các tác nhân và điều kiện cắt mạch alginate điều chế các tổ hợp oligoalginate đạt trọng lượng phân tử trung bình thích hợp có khả năng kích thích tăng trưởng cây lúa

Nghiên cứu quy trình cắt mạch alginate từ nguồn rong mơ Thừa Thiên Huế để điều chế các tổ hợp oligoalginate có trọng lượng phân tử trung bình khác nhau mong muốn; khảo sát khả năng kích thích sinh trưởng của các tổ hợp oligoalginate có trọng lượng phân tử trung bình khác nhau đến cây lúa.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ:
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 054 3822440 – 054 3832447

Từ khóa: Hóa lý học, tách chiết alginate, rong mơ

7 p tuongvi 12/01/2016 267 1