Nghiên cứu vi khuẩn phân giải cellulose phân lập từ đất rừng ngập mặn Rú Chá, xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung gồm: Giới thiệu về rừng ngập mặn; Tổng quan rừng ngập mặn; Rú Chá; Vi khuẩn phân giải cellulose và enzyme cellulase; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả phân lập và xác định số lượng khuẩn; Tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng phân giải cellulose.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447