Nghiên cứu sử dụng các chỉ số tảo phù du (Phytoplankton indices) để đánh giá nhanh chất lượng nước sông hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát triển công cụ quan trắc chất lượng sử dụng các chỉ số tảo phù du và xây dựng quy trình đánh giá chất lượng nước sông Hương.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447