Nghiên cứu cải thiện mức độ biểu hiện của Endo B-1,4 - Glucanase tái tổ hợp trong nấm men Pichia pastoris

cải thiện mức độ biểu hiện của Endo B-1,4 - Glucanase tái tổ hợp trong nấm men Pichia pastoris như tối ưu nhiệt độ cảm ứng, môi trường cảm ứng và hàm lượng chất cảm ứng.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447