Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Ứng phó của triều Nguyễn với diễn biến bão lụt ở Bình Trị Thiên thời kỳ 1802 - 1885

Nghiên cứu các chính sách, biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả bão lụt của triều Nguyễn ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, thừa Thiên Huế thời kỳ 1802 - 1885.