Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Người hoa ở các phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIII

Nghiên cứu quá trình người Hoa di cư vào Việt Nam nói chung và vùng Thuận Quảng (Thuận Hóa, Quảng Nam tương đương với vùng đất hiện nay thuộc các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phó Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) nói riêng cùng các hoạt động kinh tế, tổ chức xã hội và sinh hoạt văn hóa của họ ở thế kỷ 17 và thế kỷ 18.