Luận văn thạc sĩ Lịch sử Việt Nam: Giáo dục Thừa Thiên Huế thời Pháp thuộc (1885 - 1945)

Nghiên cứu giáo dục Thừa Thiên Huế thời Pháp thuộc nhằm cung cấp thông tin về chính sách của thực dân Pháp đối với giáo dục Việt Nam nói chung và của Thừa Thiên Huế nói riêng - đặc biệt là về quy mô, tổ chức, nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, việc đào tạo đội ngũ giáo viên, công tác tổ chức các kỳ thi... trong giai đoạn 1885 - 1945.