Luận văn thạc sĩ lịch sử Việt Nam: Công cuộc trị thủy, thủy lợi ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế dưới triều Nguyễn

Nghiên cứu địa hình và điều kiện tự nhiên Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và những yêu cầu trị thủy và thủy lợi dưới triều Nguyễn 1802-1885; Công cuộc trị thủy, thủy lợi ở Quảng Trị dưới triều Nguyễn 1802-1885; Công cuộc trị thủy, thủy lợi ở Thừa Thiên Huế dưới triều Nguyễn 1802-1885.