Lũ quét và biến đổi môi trường sau lũ quét tại trũng điện Biên Phủ

Trũng Điện Biên Phủ là một trong những trũng lớn nhất ở Tây Bắc Việt Nam. Đây là nơi mà tập trung đông nhất người Thái Tây Bắc sinh sống và có giả thiết cho rằng cũng là nơi mà người Thái định cư sớm nhất.