Huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965-1975”

Tái hiện một cách có hệ thống, toàn diện về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân huyện Hải Lăng trong giai đoạn 1965-1975; về những đóng góp to lớn của quân và dân Hải Lăng trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447