Huyện Hải Lăng ( tỉnh Quảng Trị) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 - 1975

Mảnh đất, con người Hải Lăng và khái quát về cuộc kháng chiến chống Mỹ ở huyện giai đoạn 1954 - 1965; Quân và dân huyện Hải Lăng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1965 - 1975; Đặc điểm, vai trò, bài học kinh nghiệm.

Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ
Email: thuviendhkh@gmail.com
ĐT: 02343. 822440 - 02343. 832447