Giáo trình Văn ngôn: Phần 2 - Trần Anh Tuấn

Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 "Giáo trình Văn ngôn" gồm nội dung phần thứ hai và phần thứ ba trong giáo trình. Phần thứ hai là phần thực hành, bao gồm từng câu một riêng biệt cho đến những đoạn văn trích, bài văn hoàn chỉnh để người học thực hành những điều đã được giới thiệu ở phần một. Phần thứ ba chính là bảng liệt kê thực từ và hư từ trong phần chính khóa, theo trình tự: Số thứ tự - âm đọc – mặt chữ – số bài mà thực từ và hư từ đó xuất hiện với các cách dùng khác nhau.