Giáo trình Thực tập sinh học động vật: Phần 1

Mời các bạn tham khảo giáo trình Thực tập sinh học động vật: Phần 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về nhuộm tiêu bản máu - phân biệt các loại tế bào máu; khảo sát độ bền của hồng cầu. Với các bạn chuyên ngành Sinh học thì đây là tài liệu hữu ích.