Giáo trình Sinh lý thực vật (giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Sinh lý thực vật", phần 2 trình bày các nội dung: Dinh dưỡng khoáng thực vật, sinh trưởng và phát triển của thực vật, tính chống chịu sinh lý của thực vật với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.