Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống phân phối nước; Thủy năng và trạm thuỷ điện; Kiểm soát hạn; Kiểm soát tiêu thoát nước; Kiểm soát lũ; tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!