Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 - PGS.TS. Ngô Văn Quận

Giáo trình Kỹ thuật tài nguyên nước: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn nước ngọt trên thế giới; vấn đề sử dụng nước ở Việt Nam và những thách thức trong tương lai; dòng chảy mặt; dòng chảy nước ngầm; nhu cầu nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!