Giáo trình Đại số sơ cấp (Tái bản lần thứ 10): Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Đại số sơ cấp" mời các bạn đến với phần 2 để tiếp tục tìm hiểu về phương trình, bất phương trình vô tỉ; phương trình, bất phương trình mũ và logarit;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.