Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

Giáo trình Các phương pháp toán kinh tế: Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung bao gồm: Các phương pháp toán kinh tế trong kinh tế toán, phân tích cân bằng tĩnh, phân tích so sánh tĩnh, một số mô hình tối ưu trong kinh tế, phân tích cân bằng động, áp dụng phương trình sai phân trong phân tích cân bằng động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.