Ebook Xã hội học thế kỷ XX - Lịch sử và công nghệ: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học thế kỷ XX - Lịch sử và công nghệ" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về xã hội học tân đại (những năm 70-80), xã hội học cấp độ trung bình của R.Mertơn, xã hội học theo phong cách định tính, xã hội học phê phán, xã hội học về sự phát triển hậu công nghiệp, xã hội học Xô-Viết (những năm 50-80),... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.