Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 2

Ebook Vương quốc Phù Nam: Phần 2 gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Văn hóa Phù Nam, tượng phật Nền Chùa và trường phái Buddhapad Phù Nam, trường phái tượng Visnu Phù Nam, sự khủng hoảng và suy vong của Phù Nam, sự khủng hoảng của Phù Nam và sự hình thành Chân Lạp, Thuỷ Chân Lạp và “Tiền Angkor”, nước Phù Nam: một bước ngoặt lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo.